خدمات -> نصب و اجرا

تبديل ايده هاي خلاقانه ذهني و رايانه اي و … به واقعيت و اجراي تمام المان ها مطابق با طرح در كمترين هزينه و زمان ممكن همواره از چالش هاي بين معماران و مهندسين عمران بوده و در اين نا هماهنگي با عدم تطابق هزينه طرح و منابع در اختيار كارفرما مي تواند همراه شده و يك پروژه بازسازي را با چالش جدي مواجه نمايد . مهندسين ما در EVNO با انجام نيازسنجي اوليه از پروژه و مشاوره حرفه اي به مشتريان يك برنامه عملياتي مبتني بر نيازها – منابع موجود  را تدوين نموده و طراحي بر اين اساس صورت مي پذيرد. مسئوليت اجراي دقيق طرح نيز از تعهدات مهندسين مجرب EVNO  مي باشد.

قطعا بسياري از مشتريان به واسطه محدوديت منابع و براي صرفه جويي در هزينه ها اجراي عمليات بازسازي را خود عهده دار ميشوند ولي تجربه نشان داده كه با بروز مشكلات عديده اي از جمله افزايش زمان پروژه و دوباره كاري ها و … هيچگونه صرفه جويي در كار نخواهد بود و در بسياري از موارد حتي هزينه تمام شده با برآورد اوليه مشتري نيز همخواني ندارد.

پيشنهاد ما در EVNO براي شما مشتريان عزيز اعتماد به تيم مجربمان بوده و براي پاسداشت اين اعتماد اعلام ميداريم كه تمام فرآيند طراحي و اجراي بازسازي منزل شما را با تعرفه اي كمتر از 10% هزينه اجرا مديريت نموده و با ارائه گزارش هاي روزانه و هفتگي شما را به دور از تنش هاي اجرايي در جريان پيشرفت پروژه قرار خواهيم داد .

One thought on “نصب و اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.